นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา มีใบประกอบวิชาชีพ
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 18 พ.ย. – 9 ธันวาคม 2564

https://personweb.kku.ac.th/E-Administration/A_SEC3_ALL1.php
ดาวน์โหลดประกาศ
ลิงค์สมัคร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ อำ เภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

Loading

สถานที่