นักสังคมสงเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา มีใบอนุญาติผู้ปรกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และ/หรือ มีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ
เงินเดือน 19,453 บาท
หมดเขต 29 ตุลาคม 2564

https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/index.php/jobs
https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/index.php/jobs/detail/273
https://w3.med.cmu.ac.th/jobsmedcmu/uploads/jobs/273/273_P_20211018133420.pdf

Loading

สถานที่