นักสังคมสงเคราะห์ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-25 ตุลาคม 2564

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มภารกิจอำนวยการและแผนงาน กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุบรี รหัสไปรษณี 11000
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8220 ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ID: 0813070279

หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ <<สมัครออนไลน์>>
http://mhso.dmh.go.th/fileupload/202110111685231298.pdf

Loading

สถานที่