นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 21-25 มิถุนายน 2564 (ต้องได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเป็นทางการ ภายใน 25 มิย.64)

https://www.mnst.go.th/mnst/images/11062564.pdf
https://www.mnst.go.th/mnst/index.php/2019-02-09-11-41-37/2019-02-11-07-02-20

ที่ตั้ง 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading

สถานที่