นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นครพนม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 4-15 มิถุนายน 2564

http://nakhonphanom.m-society.go.th/category/ข่าวรับสมัครงาน/
https://drive.google.com/file/d/1rthJSvG7CgkDb7PcyCfeyxgxEnzO2WnT/view

Loading

สถานที่