นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
รับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครวันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564
สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

http://www.nakhonratchasima.m-society.go.th/สำนักงานพัฒนาสังคมและค-2/
https://drive.google.com/file/d/1X0emKrcwXhhDCBUQsnlEcRriUgXKfVA1/view

Loading

สถานที่