นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นครสวรรค์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 28 ม.ย.25642 ก.ค.2564

http://nakhonsawan.m-society.go.th/ประกาศ-การรับสมัครบุคค/
https://drive.google.com/file/d/17zwDsotivlFtibCxlTIJsp6WiXHmhFX0/view

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางหลังเก่า ชั้น1 โทร.0568035325

Loading

สถานที่