นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-11 มิถุนายน 2564

http://www.nakhonsithammarat.m-society.go.th/main.htm
https://drive.google.com/file/d/1nT2FKtMGYowzZaIZcqwo-ULc7ciPXcMS/view

Loading

สถานที่