นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.น่าน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-11 มิถุนายน 2564

http://nan.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์.pdf
http://nan.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดปราจีนบุร/

Loading

สถานที่