นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.นราธิวาส

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 14-18 มิถุนายน 2564

http://narathiwat.m-society.go.th/ประกาศรับจังหวัดนราธิว/
http://narathiwat.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/06/ประกาศรับจังหวัดนราธิวาส-เรื่อง-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.pdf

Loading

สถานที่