นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลนครพิงค์
รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
หมดเขตรับสมัคร 6 กรกฎาคม 2564

http://www.nkp-hospital.go.th/th/adminst/nafiles/2021-07-01-095111N.pdf
http://www.nkp-hospital.go.th/th/nkpNews2.php

โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5399-9200

Loading

สถานที่