นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.หนองบัวลำภู

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-9 มิถุนายน 2564

http://nongbualamphu.m-society.go.th/?p=10456
http://nongbualamphu.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/สมัครสอบนักสังคมสงเคราะห์-สป-1.pdf

Loading

สถานที่