นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.พิจิตร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
พนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 4-10 มิถุนายน 2564

http://phichit.m-society.go.th/ประกาศสำนักงานพัฒนาสัง-6/
https://drive.google.com/file/d/1UIzXRF8YhvfT2n22azOnhXPbHmJPrxKD/view

Loading

สถานที่