นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 30 มิถุนายน 25648 กรกฎาคม 2564

https://www.prasri.go.th/2020/web/index.php?r=news%2Fview&id=332
ประกาศ

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513

Loading

สถานที่