นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร วันที่ 6 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

https://www.rploei.go.th/ec2/?p=10536
https://drive.google.com/file/d/1ZimG9sgyh0bqHNWcit6nMHp0My75rsi4/view

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
440 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 0-4280-8100

Loading

สถานที่