นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 29 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564

http://www.rploei.go.th/ec2/?p=9707
https://drive.google.com/file/d/15Ios4xv78iUYeRFuAOGtGHmbbONj8uNk/view

Loading

สถานที่