นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สงขลา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 28 พฤษภาคม 2564 – 4 มิถุนายน 2564

http://songkhla.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/
http://songkhla.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/CCF20052564_0002-1.pdf

โทร. 074-311-188

Loading

สถานที่