นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
รับสมัคร 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ.2564

https://drive.google.com/file/d/1WQ3rViFy3gexaE8Z-sE3EhIMIfR1uaZI/view
http://sakaeo.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน/

Loading

สถานที่