นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ศรีสะเกษ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ (ปฏิบัติงานสาขา อำเภอกันทรลักษ์)
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 18-24 พฤษภาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ถนน กสิกรรม ตำบล เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

https://drive.google.com/drive/folders/1vELX0-VAXLJRgQx_uE-PxC68J5pJks7u
http://sisaket.m-society.go.th/category/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/

Loading

สถานที่