นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
รับสมัคร 21 มิ.ย.2564 – 16 ก.ค.2564
เงินเดือน 18,000 บาท

https://www.srithanya.go.th/images/file/hrfile/090664.pdf
https://www.srithanya.go.th/index.php/th/2016-05-25-04-09-49/4087-3

โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Loading

สถานที่