นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สตูล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-11 มิถุนายน 2564

http://www.satun.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื/
http://satun.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศรับสมัครนักสังคมสงเคราะห์.pdf

Loading

สถานที่