นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สุโขทัย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 25642 กรกฎาคม 2564

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สาขา อำเภอสวรรคโลก

http://sukhothai.m-society.go.th/?p=11016
https://drive.google.com/drive/folders/1RBKBjch0wq5Fp-21Ex1yRxfVa0gcHc5c

Loading

สถานที่