นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-11 มิถุนายน 2564

http://suratthani.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดสุราษฎร์-10/
https://drive.google.com/file/d/11gj8ngHNu080W8BgGhVpvX-SmYiS3Hdy/view

Loading

สถานที่