นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สุรินทร์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
พนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 4-11 มิถุนายน 2564

http://surin.m-society.go.th/รับสมัครบุคคลเพื่อเลือ/
http://surin.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/CCF25052564.pdf

Loading

สถานที่