นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุตรดิตถ์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุตรดิตถ์
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://uttaradit.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์-9/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055 414 061 / 055 411 983

Loading

สถานที่