นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 7-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

https://drive.google.com/file/d/159b5luhFmo0rNOiru55uDj3rOGxL2o4u/view
http://www.uthaithani.m-society.go.th/ประกาศ-รับสมัครบุคคลเพื/

Loading

สถานที่