นักสังคมสงเคราะห์ จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564

https://drive.google.com/file/d/1pdUnltBp5ZQWA-uDHCAlk1GELYReaDDj/view

http://uthaithani.m-society.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056 511 229

Loading

สถานที่