นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ยะลา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 24-30 มิถุนายน 2564

http://yala.m-society.go.th/
https://drive.google.com/file/d/1PRGbW9BIRKaUg4SONB3zJcJ_gP70LIiQ/view

Loading

สถานที่