นักสังคมสงเคราะห์ รพ. เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
รับสมัคร : วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

http://www.yrh.moph.go.th/?p=8894
http://www.yrh.moph.go.th/wp-content/uploads/2021/10/hr-181064.pdf

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เลขที่ 950 ถนน พระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

Loading

สถานที่