ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ศูนย์เดย์แคร์ )
เงินเดือน 15,000 บาท
หรือ รับโอนนักสังคมสงเคราะห์ที่เป็น ข้าราชการ จาก กระทรวง พม.

สอบถามเพิ่มเติม คุณหมอขวัญใจ 089-772-0907

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ซอยรังสิต-นครนายก 70 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

Loading

สถานที่