ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.ในคลองบางปลากด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 12-20 พฤษภาคม 2564
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด เลขที่ 333/3 หมู่ 9 ถนนคู่สร้าง-โค้งสน ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0-2461-8076-9 ต่อ 210

http://naiklong.go.th/public/news/data/detail/news_id/702/menu/132
http://naiklong.go.th/public/news_upload/backend/files_218_1.pdf

Loading

สถานที่