ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รับสมัครพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 14-26 ตุลาคม 2564

https://www.saraburipao.go.th/home/wp-content/uploads/2021/10/041064.pdf

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

Loading

สถานที่