ผู้ประสานงานโครงการ กองโรคติดต่อทั่วไป

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
ปิดรับสมัคร 18 มิถุนายน 2564

ที่อยู่ : 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-5903162

https://ddc.moph.go.th/dcd/news.php?news=18899&deptcode=
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1889920210607085305.pdf

Loading

สถานที่