พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รับสมัคร 20 เมษายน 2564 – 13 พฤษภาคม 2564

http://www.probation.go.th/contentdl.php?id=51656

Loading

สถานที่