พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รับสมัคร 20 เมษายน 2564 – 12 พฤษภาคม 2564

Loading

สถานที่