พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 7-23 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.

http://www.probation.go.th/contentdl.php?id=51725

 

Loading

สถานที่