พมจ.นครราชสีมา รับ 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 24-30 ตุลาคม 2566

Loading

สถานที่