นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อุทัยธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2566

https://uthaithani.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดอุทัยธาน-35/
https://drive.google.com/file/d/14opTEsvs1Uxl5XcXPdwiO8JysCf4we88/view

Loading

สถานที่