เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด กองการสังคม กระทรวงการต่างประเทศ

กองการสังคม กระทรวงการต่างประเทศ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ยาเสพติด 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 2-15 ธันวาคม 2564

https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ประกาศกองการสังคม23-2564.pdf
https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ใบสมัครกองการสังคม23-2564.doc

กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เชตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Loading

สถานที่