ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
– รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สังคมสงเคราะห์
– ค่าตอบแทน 750 บาท/วัน

ติดต่อได้ ในเวลา 8.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุเทพมหานคร โทร 02-468-5297
ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

หลักฐานการสมัคร
สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาวุฒิการศึกษา, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว, ใบรับรองแพทย์ เอกสารรับรองผ่านการคัดเลือกทหาร (ผู้ชาย)

Loading

สถานที่