ศูนย์บริการสาธารณสุข53 ทุ่งสองห้อง

ศูนย์บริการสาธารณสุข53 ทุ่งสองห้อง
รับสมัคร พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 750 บาท / วัน + สิทธิการรักษาพยาบาล + ประกันสังคม
หมดเขตรับสมัคร 20 มกราคม 2566

Loading

สถานที่