นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.อำนาจเจริญ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 24 พ.ค.2564 – 2 มิ.ย.2564

http://amnatcharoen.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื/
http://amnatcharoen.m-society.go.th/wp-content/uploads/2021/05/ประกาศ-14พค64.pdf

Loading

สถานที่