นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.เชียงราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 12-21 พฤษภาคม 2564

http://www.chiangrai.m-society.go.th/?wpfb_dl=514

Loading

สถานที่