นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ยโสธร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

http://yasothon.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดยโสธร-รับ-2/
https://drive.google.com/drive/folders/17cQqzHsEcJ9fdvRRtvbSpofCC7PUSfYn

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000

Loading

สถานที่