เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 1-8 พฤศจิกายน 2564

https://1300thailand.m-society.go.th/job/849
ประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1pzSQARIOLVoefXkEAVIwJvmA19_AbOKe/view?fbclid=IwAR2Rr62SzbfzHQmdOcVi7paJ6P_UmJ_F5vjEN4pTo69Iw87-hdJZdLlr2cs
ใบสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1sGwmLmP-brLeelkfBBOHyFOtFoFdK9vX/view?fbclid=IwAR0iG2QXEaIf9H4kLjU5tLWwOa_CPAKLybke5CcyHUrBxN3AWY_PZ2ShV2A

Loading

สถานที่