เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี
รับสมัคร เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

https://www.facebook.com/ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค-จังหวัดสระบุรี-989499977820165/photos/pcb.3630530840383719/3630530647050405

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1j9LFU84QyfpBsz7JLrov6kbiQCEzsyBs/view?fbclid=IwAR1lJrCkWMEEQ5OJtKS8bnJCkg07ZYWfK6p_DMVh3ZkOL4CtZhoO8H0tINI

Loading

สถานที่