เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักพัฒนา จำนวน 3 อัตรา
หมดเขตรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2564
โทรสอบถาม 053-328-496-8 ต่อ 1120

https://www.hrdi.or.th/Announcements/job
https://www.hrdi.or.th/hrdi-admin/public/files/Announcements/8b39d4480c0bdd0366d149df6b1ade45.pdf
ใบสมัคร ใบสมัคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่อยู่: 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Loading

สถานที่