สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า

สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า
รับสมัคร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ปริญญาตรี 15,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท
หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2566

http://lakha-munic.go.th/public/list/data/detail/id/4368/menu/276
http://lakha-munic.go.th/public/list_upload/backend/list_4368/files_10413_1.pdf

สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า
เลขที่ 155 หมู่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทร.0-3440-3579

Loading

สถานที่