นักสังคมสงเคราะห์ OSCC โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 • สถานที่:
 • เงินเดือน:
  ฿24,000 - ฿26,000
 • ประเภท:
  สัญญาจ้าง
 • โพสต์เมื่อ:
  1 ปี ที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่:
  งานราชการ, นักสังคมสงเคราะห์
 • หมดเขต:
  22 ธันวาคม 2022
 • ระดับ:

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี (OSCC) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สํานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร : นักสังคมสงเคราะห์ (ห้วงเวลา) จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
2.ได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อนุญาต
3. ปฏิบัติงานเป็นผลัด ผลัดละ 1,200 บาท (8 ชั่วโมง) (26,400 บาท/เดือน)
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารที่ต้องใช้
• ใบสมัคร
• สําเนาบัตรประชาชน
• สําเนาทะเบียนบ้าน
• สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)

ปิดรับสมัคร 22 ธ.ค.2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 ธ.ค.2565
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 26 ธ.ค.2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 27 ธ.ค.2565

ยื่นใบสมัครได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์ รพ.ราชพิพัฒน์ จุดออกบัตรคนพิการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติในเวลาราชการ 08.00 น.-16.00 น.
หรือส่งเอกสารสมัครผ่าน E-Mail : Socialwork.rpp@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร 061-7201878

Loading

สถานที่