นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 8/2564
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 20-24 ธันวาคม 2564

http://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/2021/12/02741680e31809a5306f2e6844846565-3.pdf

Loading

สถานที่